Blog
chevron_right

Web3

Hvad er forskellen på Web 2 & Web 3?

Tobias Errboe

May 23, 2023

fiber_manual_record

#

minutter

Web 3 er en betegnelse for den næste generation af internettet, hvor fokus er på decentralisering, åbenhed og privatliv. Det betyder, at i stedet for at have en håndfuld store virksomheder eller organisationer, der styrer hvordan internettet fungerer eller ejer dit data, så er det i web 3 i højere grad brugerne selv, der bestemmer over deres data.Alle kender det nok. Man trykker en på hjemmesiden, men inden man får lov til at gøre det man kom for, popper der et lille vindue op der spørg om man acceptere brugen af cookies. Det er ved hjælp af disse cookies, at diverse firmaer og tredjeparter indsamler data omkring dig som de sælger videre. Dette vil web 3 gerne til livs.

Et af de vigtigste kendetegn ved web 3 er brugen af blockchain-teknologi. Blockchain er en type digital bog, der kan holde styr på transaktioner og data på en sikker og decentraliseret måde. Det betyder, at man ikke længere er afhængig af en central server eller en tredjepart til at verificere transaktioner eller gemme data.

Web 3 giver også mulighed for at skabe nye og innovative applikationer og services, der ikke var mulige i Web 2. Det kan fx være decentraliserede markeder, hvor brugere kan handle direkte med hinanden uden nogen mellemmand, eller det kan være nye måder at dele og eje digitale værdier på, såsom fx. krypto og NFT’er.

Hvad er forskellen på Web 2 & Web 3?

Web 2 er den nuværende generation af internettet, som vi kender det i dag. Det begyndte at tage form i begyndelsen af 2000'erne og er kendetegnet ved en række nye funktioner og muligheder i forhold til Web 1.0, som var den første generation af internettet.

Web 2 har fokus på at gøre internettet mere interaktivt og socialt. Det har ført til udviklingen af ting som sociale medier, blogs, wikier og andre former for brugergenereret indhold. Det har også givet mulighed for at skabe nye former for online tjenester og applikationer, som fx online shopping, musik- og video-streaming og online spil.

Web 2 er også kendetegnet ved at være meget centraliseret. Det betyder, at mange af de tjenester og applikationer, vi bruger i dag, er ejet og styret af store virksomheder eller organisationer. Det kan fx være Google, Facebook eller Amazon. Det betyder, at disse virksomheder har kontrol over internettet, og over vores data og vores adfærd på internettet bla. gennem cookies.

Web 3 er anderledes ved at have et fokus på decentralisering, åbenhed og privatliv. Det betyder, at i stedet for at have en håndfuld store virksomheder eller organisationer, der styrer internettet, så er det i Web 3 i højere grad brugerne selv, der bestemmer. Brugen af blockchain-teknologi giver mulighed for at skabe nye og innovative applikationer og services, der ikke var mulige i Web 2, og fokus på privatliv giver brugerne mere kontrol over deres data og oplysninger.

Web 3 er stadig et relativt nyt område, og der er mange udfordringer og ukendte faktorer, der skal løses, før det kan blive en fuldt udbygget realitet. Det er vigtigt at bemærke at Web 3 ikke er en entydig ting, men snarere en samling af teknologier, protokoller og filosofier, der arbejder sammen for at skabe et bedre og mere decentraliseret internetsamfund. Der er mange projekter og initiativer, der arbejder på at realisere visionerne for Web 3, men det er stadig et område i udvikling. Der er stor potentiale i Web 3, og vi er stadig i det , og det er spændende at se hvordan det vil udvikle sig i fremtiden.

Tobias Errboe

May 23, 2023

fiber_manual_record

#

minutter